Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca opinii klientów

  1. Administratorem danych osobowych jest Proget Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ulicy Warszawskiej 28, KRS 0000415823, NIP 5472142508, REGON 242890294, e-mail: iod@proget.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych oraz marketingowych przez Proget Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko Białej, stanowiących realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie 6 ust. 1 lit. F. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  3. Ma Pan/Pani prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty świadczące usługi związane z realizacją celów przetwarzania, w szczególności usługi informatyczne, prawne. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na publikację fragmentów Pana/Pani odpowiedzi w Ankiecie, Pana/ Pani dane w postaci imienia i oceny produktu, mogą zostać opublikowane w materiałach promocyjnych administratora, w szczególności w sekcji dotyczącej opinii o produkcie dostępnej online na stronie www.shop.proget.pl
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.