Prezentacja wstępnie skonfigurowanej konsoli Proget

• Przejście poprzez dostępne zakładki i komponenty konsoli z aktywowanym urządzeniem, opis działania poszczególnych funkcjonalności.