Program szkolenia certyfikowanego

Prezentacja wstępnie skonfigurowanej konsoli Proget

• Przejście poprzez dostępne zakładki i komponenty konsoli z aktywowanym urządzeniem, opis działania poszczególnych funkcjonalności.

Porównanie dostępnych w systemie aktywacji

• Integracja Android Enterprise
- Konfiguracja integracji Android Enterprise
• Integracja Apple
- Konfiguracja integracji Apple Push Notification Service
- Wdrożenie urządzenia iOS
• Integracja Samsung Knox Mobile Enrollment
- Konfiguracja integracji Samsung Knox Mobile Enrollment
• Wdrożenie urządzeń przy użyciu aktywacji Android Enterprise Device Owner oraz Profile Owner (w tym wdrożenie urządzenia Samsung z użyciem Samsung Knox Mobile Enrollment)
• Porównanie funkcjonalności dostępnych dla aktywacji Device Owner a Profile Owner
• Omówienie dodatkowych dostępnych integracji Apple Business Manager oraz Apps and Books

Wstępna konfiguracja nowej konsoli Proget

• Konfiguracja SMTP
• Konfiguracja połączenia LDAP
• Zestawienie integracji Android Enterprise
• Import użytkowników
- z pliku CSV
- z usługi katalogowej
• Omówienie Proget Connector dla usługi katalogowej przy scenariuszu serwera cloud
• Tworzenie grup / przypisanie dodanych użytkowników pomiędzy stworzonymi grupami
Tworzenie przykładowych profili / przypisanie utworzonych profili pomiędzy stworzonymi grupami
Tworzenie przykładowych polityk / przypisanie utworzonych polityk pomiędzy stworzonymi grupami
• Przygotowanie rejestracji urządzeń
- Stworzenie wpisów auto-rejestracji dla urządzeń
- Stworzenie własnej wiadomości aktywacyjnej w 'Ustawienia' -> 'Wiadomość aktywacyjna'
- Wygenerowanie ręcznej rejestracji z poziomu karty Użytkownika

Zarządzanie aplikacjami

• Dodanie aplikacji ze źródłem ze sklepu Google Play
• Dodanie aplikacji z pliku
• Dodanie aplikacji ze sklepu AppStore
• Konfiguracja aplikacji w oparciu o zmienne globalne
• Zakładka 'Serwis'
- Omówienie dostępnych w systemie kodów odzyskiwania (klucz zabezpieczeń, hasło serwisowe, Apple activation lock)

Q&A