Wstępna konfiguracja nowej konsoli Proget

• Konfiguracja SMTP
• Konfiguracja połączenia LDAP
• Zestawienie integracji Android Enterprise
• Import użytkowników
- z pliku CSV
- z usługi katalogowej
• Omówienie Proget Connector dla usługi katalogowej przy scenariuszu serwera cloud
• Tworzenie grup / przypisanie dodanych użytkowników pomiędzy stworzonymi grupami
Tworzenie przykładowych profili / przypisanie utworzonych profili pomiędzy stworzonymi grupami
Tworzenie przykładowych polityk / przypisanie utworzonych polityk pomiędzy stworzonymi grupami
• Przygotowanie rejestracji urządzeń
- Stworzenie wpisów auto-rejestracji dla urządzeń
- Stworzenie własnej wiadomości aktywacyjnej w 'Ustawienia' -> 'Wiadomość aktywacyjna'
- Wygenerowanie ręcznej rejestracji z poziomu karty Użytkownika