Zarządzanie aplikacjami

• Dodanie aplikacji ze źródłem ze sklepu Google Play
• Dodanie aplikacji z pliku
• Dodanie aplikacji ze sklepu AppStore
• Konfiguracja aplikacji w oparciu o zmienne globalne
• Zakładka 'Serwis'
- Omówienie dostępnych w systemie kodów odzyskiwania (klucz zabezpieczeń, hasło serwisowe, Apple activation lock)